Graduates

Name: Anika
Sex: Female
Name: Athena
Sex: Female
Name: Athena and Layla
Sex: Female
Name: Athena
Sex: Female
Name: Athena
Sex: Female
Name: Aurora
Name: Aurora
Sex: Female
Name: Aurora
Sex: Female
Name: Aurora
Sex: Female
Name: Basha
Sex: Female
Breed: German Shepherd
Name: Basil
Sex: Male
Name: Beans
Sex: Male
Name: Blondie
Sex: Female
Name: Blondie
Sex: Female
Name: Boots
Sex: Female
Name: Carter
Sex: Male
Name: Chloe
Sex: Female
Breed: Miniature Schnauzer
Name: Diesel
Sex: Male
Name: Dixie
Sex: Female
Name: Dixie
Sex: Female
Breed: Malinois
Name: Domino
Sex: Female
Name: Domino
Sex: Female
Name: Domino
Name: Domino
Name: Dude
Sex: Male
Name: Duke
Sex: Male
Name: Edge
Sex: Male
Breed: Malinois
Name: Edge
Sex: Male
Name: Gertie
Sex: Female
Breed: Newfoundland
Name: Goose
Sex: Male
Breed: Doodle
Name: Griffin
Age: 12 Weeks
Sex: Male
Name: Gunny
Sex: Male
Name: Harlen
Sex: Male
Name: Harlen
Sex: Male
Name: Honey and Sugar
Name: Honey
Sex: Female
Name: Hunter
Sex: Male
Name: Jaeger
Sex: Male
Name: Jaeger
Sex: Male
Name: Jaeger
Sex: Male
Name: Jaeger
Sex: Male
Name: Jax
Sex: Male
Name: Jax
Sex: Male
Name: Jax
Sex: Male
Name: Jax
Sex: Male
Name: Jazzy
Sex: Male
Name: Jib
Sex: Female
Name: Jib
Sex: Female
Name: Jib
Sex: Female
Name: Lambo
Sex: Male
Name: Layla
Sex: Female
Name: Layla
Sex: Female
Name: Maci
Sex: Female
Breed: German Shepherd
Name: Max
Sex: Male
Name: Max
Sex: Male
Name: Max
Sex: Male
Name: Newton
Sex: Male
Breed: Colorado Mountain Dog
Name: Nyx
Sex: Male
Name: Odin
Sex: Male
Name: Omar
Age: 4 Months
Sex: Male
Breed: German Shepherd
Name: Peanut
Sex: Female
Name: Peanut
Sex: Female
Name: Peanut
Sex: Female
Name: Peanut
Sex: Female
Name: Radar Von Gunbil
Sex: Male
Name: Rambo Von Gunbil
Sex: Male
Name: Reuger Von Gunbil
Sex: Male
Name: Riley
Sex: Male
Breed: Doodle
Name: Ronja
Sex: Female
Name: Rozy, Harley and Iso
Name: Ruby
Sex: Female
Name: Ruger
Sex: Male
Breed: Great Dane
Name: Shiloh
Sex: Female
Name: Simeon
Sex: Male
Name: Simeon
Sex: Male
Name: Simeon
Age: Under 5 Months
Sex: Male
Name: Sullivan
Sex: Male
Breed: Beagle
Name: Tex
Sex: Male
Name: Tidus
Sex: Male
Name: Tikaani
Name: Trace
Sex: Male
Breed: Golden Retriever
Name: Violet and Tulip
Sex: Female
Breed: German Shepherd
Name: Wallace
Sex: Male
Name: Wallace
Sex: Male
Name: Weston
Age: 8 Months
Sex: Male
Breed: Lab